دسترسی سریع
رییس دانشکده
حمید سودائی‌زاده

حمید سودائی‌زاده

دانشیار
گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
38210312 (035)
hsodaie [at] yazd.ac.ir