دسترسی سریع
پردیس فنی و مهندسی
علی اکبر دهقان

علی اکبر دهقان

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک
31232493 (035)
adehghan [at] yazd.ac.ir
#