لینک های ضروری
مرکز تحقیقات مهندسی
در راستای اهداف ملی توسعه کشور و با در نظر گرفتن قابلیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه یزد از یک طرف و وجود بخش صنعتی گسترده و منابع غنی و متنوع در استان یزد برخی از اهداف این مرکز پژوهشی به شرح زیر می‌باشد
  جذب اعتبارات و امکانات تحقیقاتی کشور.
  توسعه مرزهای دانش و تربیت پژوهشگر.
  تشویق برای ایجاد مراکز تحقیقاتی وابسته و تقویت اینگونه مراکز.
  ایجاد و تقویت سطح کار مشترک با مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور برای حل مساله ملی و منطقه‌ای و حمایت موثر از تحقیقات و بهبود فرایند پژوهش.
  تقویت و تجهیز زیرساخت‌های علمی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اسناد، کتب نشریات و شبکه اطلاع‌رسانی.
  تشویق و پشتیبانی از تحقیقات در جهت رفع نیازهای اجتماعی و اجرایی و کاربردی‌تر کردن طرح‌های پژوهشی و تبدیل آن‌ها به فناوری و بهبود فرایند پژوهش