لینک های ضروری
  بازدید : 141
تاریخ انتشار : 6 اسفند
سجاد علیمردانی
شبیه سازی جریان عددی جریان دنباله‌ی دائم پشت یک پروانه دریائی با استفاده از مدل پنس در نرم افزار اوپن فوم
دکتر محمدرضا نظری
دانشکده مهندسی مکانیک

دفاعیه
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک

شبیه سازی جریان عددی جریان دنباله ی دائم پشت یک پروانه دریائی با استفاده از مدل پنس در نرم افزار اوپن فوم

سجاد علیمردانی

دکتر محمدرضا نظری

8 اسفند 1397 10:00
اتاق 350 دانشکده ی مکانیک