لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی مکانیک

 

دفاعیه

دکتری

مهندسی مکانیک

شبیه سازی غیرخطی پدیده لرزه در فرایند میکرو فرزکاری

 

علی مختاری

 

دکتر محمدمهدی جلیلی

دکتر عباس مزیدی

 

1 اسفند 1398  ساعت 13

اتاق 206 دانشکده عمران