لینک های ضروری
  بازدید : 225
تاریخ انتشار : 21 خرداد
دبیر هیات اجرایی منابع انسانی:
ارتقای نیروی انسانی دانشگاه یکی از اولویت‌های هیات اجرایی است
ارتقای نیروی انسانی دانشگاه یکی از اولویت‌های هیات اجرایی است
دبیر هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه یزد با ارائه خلاصه گزارشی از عملکرد دو سال اخیر هیات اجرایی، ارتقای نیروی انسانی دانشگاه را یکی از اولویت‌های این واحد عنوان کرد.
سیدعبدالحمید کمالی مدیر امور اداری و دبیر هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه یزد گفت: در سال ۹۵ هیات اجرایی منابع انسانی ۳۱ مدرک تحصیلی را در مقاطع مختلف (دیپلم یک نفر، کاردانی ۱۴ نفر، کارشناسی ۱۲ نفر، کارشناسی ارشد ۳ نفر و دکترا یک نفر) و ۲۴ مدرک تحصیلی در سال ۹۶ ( کاردانی ۷ نفر، کارشناسی ۶ نفر، کارشناسی ارشد ۱۰ نفر و دکترا یک نفر) پذیرفته است.
وی در خصوص ارتقای رتبه افراد نیز اینگونه توضیح داد: ۱۴ نفر در سال ۹۵ ارتقای رتبه داشته‌اند که از این تعداد ۲ نفر از رتبه مقدماتی به مهارتی، ۶ نفر از رتبه مهارتی به رتبه ۳، ۳ نفر از رتبه ۳ به رتبه ۲ و ۳ نفر از رتبه ۲ به رتبه ۱ ارتقاء یافته‌اند.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ ارتقای افراد به این ترتیب بوده است؛ ۴۹ نفر از رتبه مقدماتی به رتبه مهارتی، ۱۱ نفر از رتبه مهارتی به رتبه ۳، ۳ نفر از رتبه ۳ به رتبه ۲ و ۴ نفر از رتبه ۲ به رتبه ۱ .
کمالی با بیان اینکه ارتقای نیروی انسانی دانشگاه از اولویت‌های هیات اجرایی است گفت: برای تسهیل این امر بازنگری در معیارهای ارتقاء مورد توجه قرار گرفته و در حال بررسی است، در عین حال لازم است کارمندان نیز برای کسب امتیازهای لازم براساس ضوابط تمام تلاش خود را به کار گیرند.
دبیر هیات اجرایی همچنین در ادامه این گزارش از تبدیل وضعیت ۱۹ نفر از کارمندان در سال ۹۵ از پیمانی به رسمی آزمایشی و ۵۲ نفر در سال ۹۶ (۴۲ نفر از قراردادی به پیمانی، ۱ نفر از پیمانی به رسمی آزمایشی و ۹ نفر از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی) خبر داد.
وی افزود: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نسبت به جذب ۲۶ نفر عضو غیر هیات علمی اقدام شده است تا بازنشستگی ۳۰ نفر از کارمندان در سال ۹۵ و ۱۹ نفر در سال ۹۶ جبران شود.


تمپلیت لیست فایل پیدا نشد