لینک های ضروری
اطلاعیه ها
  بازدید : 977
تاریخ انتشار : 25 فروردين
اطلاعیه و راهنمای ثبت درخواست خوابگاه در سیستم گلستان سپس در صورت تمایل ثبت درخواست گروهی خوابگاه (انتخاب هم اتاقی و خوابگاه پیشنهادی)
کلیه دانشجویان روزانه و شبانه که سنوات خوابگاهی آنان به اتمام نرسیده (کارشناسی و دکتری ورودی 94 به بعد و ارشد ورودی 96 به بعد) و متقاضی خوابگاه در سال تحصیلی99-98 می باشند لازم است از طریق سیستم گلستان ابتدا به صورت انفرادی از مسیر زیر درخواست خود را ثبت و سپس در صورت تمایل به درخواست گروهی (انتخاب هم اتاقی و ثبت خوابگاه پیشنهادی) حتی المقدور با رعایت مقطع تحصیلی در انتخاب هم اتاقی و سایر شرایط درج شد در اطلاعیه درخواست خوابگاه ، اقدام نمایند.
* پرداخت اجاره خوابگاه ترم جاری و گذشته جهت تحویل خوابگاه الزامی است .
دانشجویان روزانه از طریق پور تال دانشجویی صندوق و شبانه از طریق گلستان نسبت پرداخت بدهی خوابگاه اقدام نمایند.
فایل های راهنما در آخر اطلاعیه قرار داده شده است. اطلاعیه گروه بندی خوابگاه97
زمان_بندي_گروه_بندي_خوابگاه_در_سال
ساعت شروع گروه بندی97
نمودارگروه بندی خوابگاه