دسترسی سریع
   بازدید : 3564
تاریخ انتشار : 23 خرداد1397
اطلاعیه برگزاری دوره تابستان سال تحصیلی ۹۷-۹۶
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند: ترم تابستانی سال ۹۷ در دانشگاه یزد برای دروس تئوری صرفا بصورت الکترونیکی (مجازی ) برگزار خواهد شد و دروس عملی نیز بصورت محدود و بصورت حضوری ارائه می گردد. کلیه دانشجویان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور در صورت تمایل، مجاز به ثبت نام در دوره تابستان دانشگاه یزد خواهند بود.
زمانبندی، مقررات و ضوابط انتخاب واحد دوره تابستان سال تحصیلی ۹۷-۹۶

ضروری است که کلیه ضوابط و مقررات ترم تابستان به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات مذکور به عهده شخص متقاضی است:
۱-جهت اطلاع از لیست دروس ارائه شده به وب سایت دانشگاه https://www.yazd.ac.ir قسمت آموزش/ اطلاعیه های آموزشی مراجعه شود.
۲-اطلاعات تکمیلی در خصوص روش برگزاری دوره تابستان بصورت الکترونیکی از تاریخ ۹۷/۳/۱۸ در تارنمای elearning.yazd.ac.ir قابل مشاهده است.
۳-ثبت نام دوره تابستان صرفاً به صورت اینترنتی است و ثبت نام حضوری امکان پذیر نخواهد بود.
۴-دانشجویان دانشگاههای دیگر متقاضی مهمانی در ترم تابستان دانشگاه یزد (به استثناء دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ در دانشگاه یزد مهمان بوده اند) جهت ثبت نام و اخذ شماره دانشجویی به سیستم آموزشی گلستان به نشانی http://golestan.yazd.ac.ir مراجعه نموده و از طریق لینک متقاضی مهمان و با توجه به راهنمای تصویری اقدام نمایند.۵-ضروری است دانشجویان سایر دانشگاه ها قبل از ورود به سیستم گلستان نسبت به دریافت فرم مهمانی که دارای عنوان درس، تعداد واحد درسی، شماره نامه ثبتی و تاریخ نامه می باشد و به تایید مدیریت امور آموزشی دانشگاه مبدا رسیده است را از دانشگاه مبدأ اخذ نموده و نسبت به بارگذاری آن در سیستم آموزشی گلستان دانشگاه یزد اقدام نمایند. دانشجویان همچنین لازم است نسبت به ارسال فرم مذکور از طریق پست پیشتاز به آدرس :" یزد ، صفائیه ، چهارراه پژوهش ، پردیس اصلی دانشگاه یزد ، ساختمان شهید احمدی روشن ، اداره خدمات آموزشی دانشگاه یزد، واحد نقل و انتقالات ، کدپستی 8915818411- صندوق پستی 741-89195" اقدام نمایند . عواقب هرگونه مغایرت در واحدهای اخذ شده، توسط دانشجو با مندرجات فرم مهمانی بارگذاری شده به عهده دانشجو است و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تغییر، جابجایی ، حذف و مکاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص این مغایرت و یا عودت شهریه ندارد. در ضمن سایر مدارک ضروری جهت بارگذاری در سیستم گلستان عبارتند از : یک قطعه عکس پرسنلی ۴*۳ جدید، تصویر کارت دانشجویی
۶-حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان ۶ واحد است.
۷-حذف و اضافه در ترم تابستان امکان پذیر نیست.
۸-اخذ دروس با تداخل زمانی کلاس یا تداخل امتحان پایان ترم به هیج وجه امکان پذیر نخواهد بود.
۹-تمامی دروس تئوری به صورت الکترونیکی برگزار می شود و امتحانات میان ترم (با تشخیص استاد درس)و پایان ترم ، بصورت حضوری برگزار می شود.
۱۰-طول دوره ترم تابستان ۷ هفته است که شش هفته کلاس درس و یک هفته برای برگزار ی امتحانات است .
۱۱-وضعیت ثبت نام و انتخاب واحد ، از طریق (گزارش شماره ۴۰۳ سیستم آموزشی گلستان) پس از ثبت نام (انتخاب واحد) در سیستم گلستان توسط متقاضی قابل مشاهده است.
۱۲-دانشجویان لازم است شهریه ثابت نیمسال را در زمان ثبت نام و شهریه متغیر واحدهای درسی را حداکثر تا سه هفته پس از شروع نیمسال پرداخت نمایند.
۱۳-شرط ورود به جلسه امتحانات پایانی دوره تابستان ارائه کارت ورود به جلسه (گزارش 428 سیستم آموزشی گلستان) است که تنها در صورت تسویه کامل بدهی شهریه دانشجو با دانشگاه یزد قابل چاپ است.
۱۴-دروس ۲ واحدی ۶ ساعت در هفته ، دروس ۳ واحدی ۹ ساعت در هفته و دروس ۴ واحدی ۱۲ ساعت در هفته تشکیل خواهد شد.
۱۵-زمان تشکیل کلاس ها صبح ها(۹-۷ ، ۱۱-۹ ، ۱۳-۱۱) و عصرها (۱۶-۱۴ ، ۱۸-۱۶) است.
۱۶-حضـــور دانشـــجو در تمـــام جلســـات مربـــوط بـــه هـــر درس (مجازی بصورت آنلاین و عملی، بصورت حضوری) الزامـــی اســـت و چنانچـــه غیبـــت دانشـــجو در هـــر درس از سه شانزدهم مجمـــوع ســـاعات آن درس تجـــاوز نمایـــد، مطـــابق ضـــوابط، ایـــن غیبـــت هـــا بـــه منزلـــه نمـــره صـــفر در آن درس منظـــور خواهـــد شـــد. در صـــورت ارائـــه دلیـــل و تشـــخیص موجـــه بـــودن غیبـــت تـــا قبـــل از شـــروع زمـــان امتحانـــات (حداکثر تا ۹۶/۵/۲۵)درس مـــورد نظـــر حـــذف و در غیراینصـــورت طبـــق ضـــوابط نمـــره صـــفر در درس یـــا دروس مورد نظر منظور خواهد شد.
۱۷-انتخاب واحد ترم تابستان مشروط به پرداخت شهریه ثابت ترم تابستان است و شهریه مذکور فقط از طریق پرداخت الکترونیکی (توسط کارت های شتاب) در قسمت پرداخت الکترونیکی سیستم آموزشی گلستان قابل پرداخت می باشد. یادآور می شود برای پرداخت الکترونیکی از طریق کارت شتاب ، دارا بودن رمز دوم cvv2 و تاریخ انقضای کارت ضروری است.
۱۸-شهریه هر واحد درسی ترم تابستان بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه به شرح ذیل اعلام می گردد:۱۹-در صورت عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده به هر دلیلی توسط دانشجو، شهریه ثابت و متغیر واریز شده به هیج وجه قابل استرداد نیست.
۲۰-دانشگاه یزد در ترم تابستان (در زمان برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم) آماده ارائه خدمات رفاهی شامل : تغذیه (سلف آزاد) با اختصاص یارانه به ازای هر پرس ناهار ، و همچنین خوابگاه به دانشجویان (با نرخ مصوب) است.
۲۱-در صورتی که درس یا دروسی از سوی آموزش دانشگاه به علت نرسیدن به حد نصاب لازم حذف شود، شهریه پرداختی با تایید مدیریت امور آموزشی و پس از طی مراحل اداری توسط مدیریت امور مالی دانشگاه قابل عودت خواهد بود.
۲۲-دانـشجویان می توانند جهت کسب اطلاع از برنامه هفتگی و محل تـشکیل کلاس ها بر اساس انتخاب واحد انجام شده، از (گزارش شماره ۴۰۳ سیستم گلستان) از تاریخ ۹۷/۴/۲۳ استفاده نمایند. (این گزارش از تاریخ ۹۷/۴/۱۶ در دسترس می باشد ولی نتیجه انتخاب واحد دانشجو از تاریخ ۹۷/۴/۲۳ قطعیت می یابد).


با آرزوی توفیق
مدیریت امور آموزشی دانشگاه ی