لینک های ضروری
  بازدید : 996
تاریخ انتشار : 21 مهر
راهنمای درخواست کار دانشجویی از طریق سیستم گلستان در نیسمال اول 98-97
دانشجویان عزیز در صورت داشتن شرایط زیر: مراجعه به واحد متقاضی اشتغال کار دانشجویی و موافقت مسئول مربوطه نسبت به توانایی و ساعات آزاد شما برای انجام کار دانشجویی، عدم مشروطی و گذراندن 30 واحد برای دانشجویان کارشناسی و داشتن سنوات مجاز تحصیلی بعد از ورود به محیط کاربری خود در سامانه گلستان از طریق مسیر زیر نسبت به ثبت درخواست کار دانشجویی اقدام نمایید.
مراحل ثبت درخواست کار دانشجویی توسط دانشجو در سیستم گلستان:راهنمای_تصویری_درخواست_كار_دانشجويي