لینک های ضروری
  بازدید : 270
تاریخ انتشار : 11 آذر
اطلاعیه مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه درخصوص بیماری ایدز و منع خشونت علیه زنان
مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه به مناسبت ۱۰ آذرماه روز جهانی مبارزه با ایدز و ۱۴ آذر روز جهانی حذف خشونت علیه زنان بروشورهای اطلاع رسانی را در این زمینه ها صادر کرد.
بروشور اطلاع رسانی بیماری ایدز و حذف خشونت علیه زنان