لینک های ضروری
  بازدید : 1381
تاریخ انتشار : 14 بهمن
اطـلاعـیه ترمیم (حذف و اضافه) نیمسال دوم 98-97
سه شنبه 16 بهمن ماه و چهارشنبه 17 بهمن ماه 1397 امکان پذیر می باشد.
ترمیم (حذف و اضافه) نیمسال دوم 98-97 کلیه دانشجویان دانشگاه یزد از ساعت 8 صبح الی 14 روز سه شنبه مورخ1397/11/16 زمان بندی شده است که طول زمان مجاز تکمیل فرایند ترمیم توسط هر دانشجو از زمان شروع ترمیم مشخص شده برای وی،48 ساعت می باشد. دانشجویان عزیز از ساعت 12 دوشنبه مورخ 1397/11/15می توانند با مراجعه به گزارش شماره 59 گلستان از زمان دقیق شروع ترمیم خود اطلاع یابند.حذف و اضافه نیمسال دوم (98-97)