لینک های ضروری
  بازدید : 211
تاریخ انتشار : 21 بهمن
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی پروژه سلف سرویس آفتاب دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظر دارد بهسازی پروژه سلف سرویس آفتاب دانشگاه را از طریف مناقصه عمومی به استناد مجوز شماره 27014/7/97از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir را به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
1- برآورد پروژه 8.223.704.412ریال می باشد .
2- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 22/11/97 لغایت 27/11/97 می باشد
3- زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 5/12/97 تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 8/12/97 دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) می باشد.
4- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 11 روز شنبه مورخ 11/12/97 با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد.
5- متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند .
6- میزان سپرده مناقصه مبلغ 420.000.000ریال میباشد
7- تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
8- رتبه مجاز جهت شرکت در مناقصه 4 ابنیه و 5 تاسیسات می باشد.
9- متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran موجود است.
12- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید .
امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد