لینک های ضروری
  بازدید : 310
تاریخ انتشار : 28 بهمن
تخفیف 60 درصدی معاونت پژوهشی دانشگاه شریف برای دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد، در تست ستاره شریف؛
طرح استعدادیابی و توان افزایی راهبران کارآفرین آینده دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
قابل توجه کلیه ی دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد؛ طی همکاری مشترک معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف و معاونت پژوهشی دانشگاه یزد، دانشجویان دانشگاه یزد با سرمایه‌گذاری این معاونت می‌توانند در دوره برگزاری 10 اسفند تست، با استفاده از کد "yazdstudent" از تخفیف حدود 60 درصدی برخوردار ، و با قیمت نهایی 180000 تومان ثبت نام نمایند .
• بارگذاری تصویر کارت دانشجویی برای استفاده از این تخفیف لازم است.
• زمان برگزاری تست جمعه 10 اسفند 97 است .
• برای اطلاع یافتن از اعتبار و دقت تست، فواید تست ،نتایج کوتاه مدت و بلند مدت برای شرکت کنندگان تست، مواردی که تست بطور خاص به آنها می‌پردازد، به سایت sharifstar.ir مراجعه نمایید .