لینک های ضروری
  بازدید : 209
تاریخ انتشار : 22 اسفند
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور خدماتی ساختمانهای پردیس ستادی
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری کلیه امور خدماتی (نظافت ،ارسال ومراسلات نامه های اداری ، جابجایی لوازم اداری و انجام خدمات فنی ساده) ساختمانهای پردیس ستادی را به استناد مجوز شماره 33189/85/97از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
1- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۷/۱۲/۲۲ تا ۹۸/۱/۵ است
2- زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۱/۱۷ تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱/۲۰ دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) است.
3- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ ۹۸/۱/۲۱ با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد.
4- متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند .
5- میزان سپرده مناقصه مبلغ 470.000.000ریال است
6- تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
7- متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran موجود است.
12- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید .
امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد