لینک های ضروری
  بازدید : 230
تاریخ انتشار : 26 اسفند
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور خدماتی ساختمانهای پردیس آزادی ،مهریز ،دانشکده معماری
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری کلیه امور خدماتی (نظافت ،ارسال ومراسلات نامه های اداری ، جابجایی لوازم اداری و انجام خدمات فنی ساده ساختمانهای پردیس آزادی ،مهریز ،دانشکده معماری و.. را به استناد مجوز شماره 33279/85/97از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.

1- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 97/12/26 تا ۹۸/۱/۵ است
2- زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۱/۱۷ تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱/۲۰ دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) است.
3- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 13:00 روز چهار شنبه مورخ ۹۸/۱/۲۱ با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد.
4- متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند .
5- میزان سپرده مناقصه مبلغ 430.000.000ریال است
6- تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
7- متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran موجود است.
12- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید .
امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد