لینک های ضروری
  بازدید : 328
تاریخ انتشار : 26 اسفند
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری، راهبری وتوسعه فضای سبز دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری نگهداری، راهبری وتوسعه فضای سبز پردیس اصلی دانشگاه، سرای خواهران، سرای برادران، پردیس آزادی، دانشکده معماری و پردیس مهریز را به صورت حجمی را به استناد مجوز شماره 33527/85/97از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
1- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۷/۱۲/۲۶ تا ۹۸/۱/۸ است.
2- زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روزدو شنبه مورخ ۹۸/۱/۱۹ تا آخروقت اداری روز یک شنبه مورخ ۹۸/۱/۲۵ دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) است.
3- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 10:00روز یک شنبه مورخ ۹۸/۱/۲۶ با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد.
4- متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند .
5- میزان سپرده مناقصه مبلغ 1/200/000/000ریال است.
6- تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
7- متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran موجود است.
12- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید .
امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد