لینک های ضروری
  بازدید : 1251
تاریخ انتشار : 27 اسفند
اصلاحیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد
بدینوسیله به اطلاع متقاضیان پذیرش بدون آزمون میرساند که که بنا به مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه رشته های زیر به رشته های اعلام شده در فراخوان پذیرش بدون آزمون مورخ 26 بهمن 1397 اضافه می گردد و لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 18 فروردین 1398 جهت ثبت نام در این رشته ها اقدام نمایند.متن اصلی اطلاعیه اصلاحیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد