لینک های ضروری
  بازدید : 645
تاریخ انتشار : 1 ارديبهشت
اطلاعیه برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان
از دانشجویان داوطلب برای عضویت در یکی از شوراهای صنفی ذیل، دعوت می شود پس از مطالعه ی اطلاعیه درج شده در سایت دانشگاه از تاریخ 98/1/31 تا ۹۸/۲/۴ با مراجعه حضوری به امور دانشجویی( واقع در کنار سلف مهتاب) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
توجه: دانشجویان پردیس مهریز به آقای احمد فلاح و دانشجویان هنر و معماری به آقای احرامپوش مراجعه کنند.

1- شورای صنفی سرای خواهران
2- شورای صنفی سرای برادران
3- شورای صنفی پردیس ها و دانشکده های آموزشی


امور دانشجویی