لینک های ضروری
  بازدید : 275
تاریخ انتشار : 2 ارديبهشت
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خرید پهنای باند اینترنت دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد بخشی از خرید پهنای باند اینترنت دانشگاه را به استناد مجوز شماره 1499/85/98 مورخ ۹۸/۱/۳۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
1- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۸/۲/۲ تا ۹۸/۲/۷ است.
2- زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روزشنبه مورخ ۹۸/۲/۱۴ تاآخروقت اداری روزچهار شنبه مورخ ۹۸/۲/۱۸ دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) است.
3- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 09:00 روز شنبه مورخ ۹۸/۲/۲۱ با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد.
4- متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند .
5- میزان سپرده مناقصه مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال است.
6- تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
7- متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran موجود است.
12- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید .
امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد