لینک های ضروری
  بازدید : 663
تاریخ انتشار : 2 ارديبهشت
اطلاعیه فوری برای دانشجویان متقاضی خوابگاه
به دلیل مشکل سیستم گلستان کلیه دانشجویان اعم از کسانی که امروز در گروه بندی ثبت نام کرده یا انجام نداده اند باید مجدداً از ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ ۹۸/۲/۳ در گروه بندی و انتخاب اتاق طبق جدول زمان بندی قبلی اقدام نمایید.
امور دانشجویی