دسترسی سریع
  بازدید : 5851
تاریخ انتشار : 13 خرداد
اطلاعیه های مربوط به مصاحبه های دکتری سال 1398
اطلاعیه های مربوط به مصاحبه دکتری به شرح زیر است:برنامه زمانی مصاحبه از معرفی شدگان آزمون دکتری سال 1398
فرم مشخصات فردی
فرم نحوه بررسی سوابق علمی
جداول شهریه پردیس خودگردان آزادی
شهریه دکتری نوبت دوم
راهنمایی ثبت نام متقاضیان آزمون مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) پذیرش دکتری دانشگاه یزد در سال 98
مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال تحصیلی 98-99