لینک های ضروری
  بازدید : 281
تاریخ انتشار : 20 خرداد
کلاس های آموزش قرآن برای فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه
کلاس های آموزش قرآن برای فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه در مقاطع سنی مختلف برگزار می شود.

کلاس های آموزشی قرآن در مقاطع سنی 9 تا 11 ، 12 تا 15 ،16 تا 18 سال از اول تیر ماه تا 30 مرداد به صورت یک روز در میان برگزار می شود.

زمان ثبت نام :22 تا 29 خرداد 

مبلغ ثبت نام :70 هزار تومان 

محل ثبت نام: دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه (ساختمان فنی 3) 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره داخلی 2419 آقای قنبری تماس حاصل نمایید.