لینک های ضروری
  بازدید : 3883
تاریخ انتشار : 29 خرداد
دروس قابل ارائه در دوره تابستان 98 دانشگاه یزد
روش ارائه دروس جداول ذیل بصورت مجازی و حضوری می باشد.
دروس قابل ارائه در دوره تابستان 98 دانشگاه یزد به شرح زیر است :جدول دروس ارائه شده در تابستان 98
زمانبندی ، مقررات و ضوابط انتخاب واحد دوره تابستان 98