لینک های ضروری
  بازدید : 749
تاریخ انتشار : 3 تير
قابل توجه داوطلبان دکتری علوم و مهندسی آبخیز
قابل توجه داوطلبانی که موفق به شرکت در مصاحبه آزمون دکتری علوم و مهندسی آبخیز نشده اند

داوطلبان پذیرفته شده مرحله دوم آزمون دکتری علوم و مهندسی آبخیز که موفق به شرکت در مصاحبه در تاریخ های 21 و27 خرداد نشده اند، می توانند روز سه شنبه 4 تیر جهت مصاحبه به دانشگاه یزد مراجعه نمایند .

تلفن تماس برای هماهنگی: خانم باقری 31233245