لینک های ضروری
  بازدید : 828
تاریخ انتشار : 2 مرداد
برنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان آزمون ورودی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
جدول برنامه زمانبندی مصاحبه علمی برای پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی 1398 کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی در دانشگاه یزد به شرح زیر اعلام می‌گردد:

مدارک لازم

ساعت

تاریخ

نام خانوادگی داوطلبین

1-مدارک تحصیلی کارشناسی که در آن معدل و رشته مشخص باشد.

2-مقالات، کتب ، کنفرانس،  کارگا‌ههای آموزشی

3-سوابق شغلی و فعالیت حرفه‌ای در زمینه مددکاری اجتماعی

 

 

8-14

98/05/12

از حروف الف تا س

8-14

98/05/13

از حروف ش تا ی

 

ضمناً جناب آقای قانع کارشناس دانشکده علوم اجتماعی به شماره تلفن 31232858 در روزهای 7 و 9 مرداد 1398 پاسخگوی داوطلبان خواهند بود