لینک های ضروری
  بازدید : 673
تاریخ انتشار : 7 مرداد
شرایط بهره مندی از اعتبارات و تسهیلات به دانشجویان مستعد دانشگاهها مربوط به بنیاد ملی نخبگان
به اطلاع می رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین نامه " پشتیبانی از فعالیت های علمی وفرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور" در سال تحصیلی 1399-1398 اعتبارها و تسهیلاتی را به دانشجویان مستعد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اعطا می کند.