لینک های ضروری
  بازدید : 681
تاریخ انتشار : 15 مرداد
فعال شدن سری جدید فراخوان های طرحهای پژوهشی، پسادکتری و رساله دکتری در سامانه صندوق
در راستای حمایت متوازن از تحقیقات وکمک به تولید دانش و فناوری ، سری جدید فراخوان های طرحهای پژوهشی، پسادکتری و رساله دکتری در سامانه صندوق فعال گردیده است.
در بسته های حمایتی جدید، افزایش سقف حمایت از پروژه پسادکتری ( مستقل و تفاهم نامه ای) تا میزان 80% حقوق استادیار پایه یک پیش بینی شده است و امکان ثبت درخواست پسادکتری در ذیل کارگروه مربوطه از نیمه دوم مردادماه فراهم گردیده است. برنامه های زمانی فراخوان های سالیانه کارگروه های صندوق