لینک های ضروری
  بازدید : 535
تاریخ انتشار : 16 مرداد
برنامه امتحانات پایان ترم تابستان سال تحصیلی 98-97
لیست دروس ، روز ، تاریخ ، ساعت و محل برگزاری امتحانات پایان ترم دروس مشترک به شرح ذیل می باشد :اطلاعیه برگزاری امتحانات پایانی ترم تابستان98-97