لینک های ضروری
  بازدید : 201
تاریخ انتشار : 2 شهريور
اطلاعیه تمدید مهلت تحویل اسناد استعلام
تحویل اسناد استعلام های اجرای پروژه های احداث زمین اسکیت سرای دانشجویی خواهران و همچنین استعلام زمین چمن سرای دانشجویی برادران تمدید شد.

به اطلاع متقاضیان شرکت در استعلام های اجرای پروژه های احداث زمین اسکیت سرای دانشجویی خواهران و همچنین استعلام زمین چمن سرای دانشجویی برادران می رساند تحویل اسناد استعلام تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 5 / 6 / 98 تمدید گردیده است.