لینک های ضروری
  بازدید : 1280
تاریخ انتشار : 6 شهريور
تاریخ پذیرش و ثبت نام از پذیرفته شدگان دکتری سال تحصیلی 99-98
تاریخ پذیرش و ثبت نام از پذیرفته شدگان دکتری سال تحصیلی 99-98 اعلام شد:

پذیرش غیر حضوری با مراجعه اینترنتی به سیستم گلستان  (golestan.yazd.ac.ir)                                                                                                                                                       روزهای شنبه 1398/06/09 تا دوشنبه  1398/06/11 

پذیرش حضوری جهت تحویل مدارک با مراجعه به سالن فجر دانشگاه یزد

روزهای دوشنبه 1398/06/11 تا چهارشنبه 1398/06/13