لینک های ضروری
  بازدید : 346
تاریخ انتشار : 9 شهريور
اطلاعیه ثبت نام وام عتبات عالیات
دانشجویان متقاضی وام عتبات عالیات می توانند تا تاریخ 98/06/09 لغایت 98/06/15 نسبت به ثبت نام وام و تحویل مدارک مورد نیاز و تحویل آن به کارشناسان رفاه مستقر در پردیس ها اقدام نمایند.مدارک مورد نیاز جهت اخذ وام عتبات