لینک های ضروری
  بازدید : 2400
تاریخ انتشار : 9 شهريور
اطلاعیه و فرم های پذیرش و ثبت نام از پذیرفته شدگان دکتری سال 98
فرآیند ثبت نام و پذیرش دانشگاه یزد به طور کلی شامل دو مرحله اینترنتی (غیرحضوری ) و تحویل مدارک (حضوری ) است.
خواهشمند است قبل از هر اقدامی، اطلاعیه پیوست را به طور کامل مطالعه نموده وسپس اقدام به انجام ثبت نام نمایید. فرمهای پذیرش و ثبت نام از پذیرفته شدگان دکتری سال 98