لینک های ضروری
  بازدید : 1421
تاریخ انتشار : 17 شهريور
قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون در مقطع ارشد(استعدادهای درخشان)
لطفا فرم پیوست (فرم بررسی صلاحیت عمومی ) را به دقت و بدون خط خوردگی تکمیل و با مدارک خواسته شده هنگام ثبت نام حضوری به مرکز استعدادهای درخشان تحویل نمایید.

لازم به ذکر است زمان ثبت نام و مدارک لازم جهت ثبت نام نهایی همانند پذیرفته شدگان با آزمون ارشده بوده و متعاقبا در سایت دانشگاه اعلام می گردد.

 
فرم بررسی صلاحیت عمومی