لینک های ضروری
  بازدید : 8583
تاریخ انتشار : 26 شهريور
اطلاعیه و فرمهای ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه یزد در سال 98
آغاز سال تحصیلی و شروع دلنشین درس و دانشگاه را به شما عزیزان تبریک گفته و برای همگان، دستیابی به مدارج علمی، دینی و اخلاقی توام با موفقیت،بهروزی و سعادت را از درگاه خداوند، متعال خواهانیم.
قبل از هر اقدامی،اطلاعیه حاضر را به طور کامل مطالعه نموده و سپس اقدام به انجام ثبت نام نمائید.فرایند ثبت نام و پذیرش دانشگاه یزد به طور کامل شامل دو مرحله اینترنتی(غیرحضوری) و تحویل مدارک (حضوری) است.اطلاعیه و فرم های ثبت نام پذیرفته گان مقطع کارشناسی در سال 98