دسترسی سریع
  بازدید : 4066
تاریخ انتشار : 16 مهر
اطلاعیه درخواست و ثبت نام وام دانشجویی نیمسال اول 99-98
دانشجویان مستعد کم بضاعت که متقاضی وام های دانشجویی می باشند، پس از مطالعه کامل اطلاعیه می توانند از تاریخ 1398/7/15 تا تاریخ 1398/8/5 نسبت به ثبت نام انواع وام های مورد نیاز اقدام نمایند.

برای دریافت کلیه وام ها تحویل اصل تعهد محضری به اداره رفاه برای یکبار الزامی است. 

 
اطلاعیه ثبت نام وام دانشجویی
فرم تعهد محضری
راهنمای ثبت نام وام در پورتال