لینک های ضروری
  بازدید : 1670
تاریخ انتشار : 16 مهر
اطلاعیه ثبت نام و تحویل مدارک وام ویژه دکتری(ویژه دانشجویان روزانه)
دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری جهت 6 ماه پاییز و زمستان تا تاریخ 98/08/15 می توانند در پورتال صندوق رفاه دانشجویان به آدرس bp .swf.ir وام درخواستی خود را ثبت نمایند و فرم های مورد نظررا جهت تایید وام به کارشناسان رفاه مستقر در پردیس ها تحویل دهند .
* تکمیل و تحویل(فرم شماره2) برای دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری صندوق، به کارشناسان مستقر در پردیس ها الزامی می باشد .

 شایان ذکر است امکان پرداخت همزمان وام تحصیلی و وام ویژه دکتری در این مرحله میسر نبوده است.

 دانشجویانی که قبلا از طریق بانک توسعه تعاون اقدام به تشکیل پرونده وبرای یکباراز آن بانک وام دریافت نموده اند تنها می تواننداز وام توسعه تعاون اقدام به دریافت وام نموده و برای سایرین از طریق صندوق پرداخت می گردد.

تاریخ فوق الذکر قابل تمدید نمی باشد واداره رفاه دانشگاه مسئولیتی بعد از تاریخ مذکور نخواهد داشت .

 به دانشجویان شاغل و بورسیه به هیچ عنوان وام تعلق نمی گیرد .

 به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهدشد .

اداره رفاه دانشگاه یزد 
فرم شماره یک
فرم شماره دو
تعهد نامه