لینک های ضروری
  بازدید : 1556
تاریخ انتشار : 13 مهر
تکمیل اینترنتی کارنامه سلامت روان مخصوص کارشناسی های جدیدالورود
دانشجوی گرامی ضمن عرض تبریک بابت پذیرفته شدن در مقطع کارشناسی

دانشجوی گرامی ضمن عرض تبریک بابت پذیرفته شدن در مقطع کارشناسی خواهشمندیم پس از ورود به لینک ذیلhttp://portal.saorg.ir/mentalhealth  در سامانه گلستان و ثبت نام و دریافت رمز عبور ،کارنامه سلامت خود را تکمیل نموده و پس از پایان کار با در دست داشتن نسخه پرینت شده به مرکزمشاوره مراجعه فرمایید.http://portal.saorg.ir/mentalhealth

مهلت تکمیل فرم و مراجعه به مرکز مشاوره از تاریخ6/7/1398 لغایت 15/8/1398 می باشد.لازم به ذکر است نهایی شدن ثبت نام ترم بعد منوط به تکمیل این فرم خواهد بود.