لینک های ضروری
  بازدید : 714
تاریخ انتشار : 11 مهر
اطلاعیه اصلاحی برای پذیرفته‌شدگان صرفا با اعمال سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی سال ۱۳۹۸ (بدون آزمون)
پذیرفته‌شدگان بدون آزمون می توانند جهت ورود به سامانه گلستان از روش زیر استفاده نمایند.
ضمن عرض پوزش بدلیل مشکل پیش‌آمده، لطفا برای ورود به سامانه گلستان دانشگاه یزد b981 را به اول کد ملی خود اضافه نموده و به عنوان شناسه کاربری وارد کنید و از کد ملی به جای گذرواژه استفاده نمایید.

به عنوان مثال پذیرفته شده با کد ملی ۴۴۳۹۶۹۰۰۵۴ برای ورود به سیستم گلستان از روش زیر استفاده کند :

شناسه کاربری : b۹۸۱۴۴۳۹۶۹۰۰۵۴

گذرواژه : ۴۴۳۹۶۹۰۰۵۴