لینک های ضروری
  بازدید : 787
تاریخ انتشار : 11 مهر
اطلاعیه شماره 3 ثبت نام پذیرفته شدگان (بدون آزمون ) مقطع کارشناسی سال 98 (پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی)
با عرض پوزش از پذیرفته شدگان بابت مشکل پیش آمده برای ورود به سیستم گلستان دانشگاه یزد و انجام ثبت نام غیرحضوری، لطفا برای انجام ثبت نام غیر حضوری فایل پیوست را مطالعه نموده وبه روش زیرعمل نمایید .
سایر موارد طبق اطلاعیه قبل اقدام شود .اطلاعیه شماره 3