لینک های ضروری
  بازدید : 827
تاریخ انتشار : 14 مهر
اطلاعیه و فرمهای ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی بر اساس تغییر اولویت و در قالب اشتباه دانشگاه یزد در سال 98
آغاز سال تحصیلی و شروع دلنشین درس و دانشگاه را به شما عزیزان تبریک گفته و برای همگان ، دستیابی به مدارج علمی، دینی و اخلاقی توام با موفقیت، بهروزی و سعادت را از درگاه خداوند متعال خواهانیم .
 خواهشمند است  قبل از هر اقدامی، اطلاعیه حاضر را بطور کامل مطالعه نموده و سپس اقدام به انجام ثبتنام نمائید. فرآیند ثبتنام و پذیرش دانشگاه یزد به طور کلی شامل دو مرحله اینترنتی (غیرحضوری) و تحویل مدارک (حضوری)  است. طلاعیه و فرمهای ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی