لینک های ضروری
  بازدید : 581
تاریخ انتشار : 16 مهر
طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی
طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی ، به منظور توسعه اشتغال توام با مهارت آموزی برای دانش آموختگان برای نخستین بار در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

دوره زمانی کارورزی حداکثر 2سال است که طی آن کارورز نسبت به تبادل دانش، کسب تجربه و ارتقای مهارت در واحد پذیرنده مشغول می شود .

شرایط و اهداف این طرح در فایل پیوست قابل مشاهده است. 
طرح سراسری کارورزی