لینک های ضروری
  بازدید : 281
تاریخ انتشار : 17 مهر
فراخوان شرکت در بیست وهشتمین جشنواره دانشجوی نمونه
ثبت نام الکترونیک بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه از 20 مهر ماه جاری آغاز خواهد شد و تا 4 آبان ادامه دارد .

کلیه دانشجویان واجد شرایط ضمن مطالعه دقیق آیین نامه، می توانند با مراجعه به پایگاه portal.saorg.ir . نسبت به ثبت نام در این جشنواره اقدام نمایند