لینک های ضروری
  بازدید : 1411
تاریخ انتشار : 6 آبان
تمدید مهلت ثبت نام در بیست وهشتمین جشنواره دانشجوی نمونه
مهلت ثبت نام الکترونیک بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه تا 20 آبان ماه ساعت 12 تمدید شد.

کلیه دانشجویان واجد شرایط ضمن مطالعه دقیق آیین نامه، می توانند با مراجعه به پایگاه portal.saorg.ir . نسبت به ثبت نام در این جشنواره اقدام نمایند