لینک های ضروری
  بازدید : 575
تاریخ انتشار : 29 مهر
راهنمای درخواست کار دانشجویی از طریق سیستم گلستان
کار دانشجویی در سیستم گلستان می بایست حتما به نام دانشجویی که کار انجام می دهد ثبت شود و هر دانشجو می تواند در هر ترم فقط یک کار دانشجویی داشته باشد در غیر اینصورت طبق مقررات با دانشجو رفتار خواهد شد .
دانشجویان عزیز با مراجعه به واحد متقاضی اشتغال کار دانشجویی و موافقت مسئول مربوطه نسبت به توانایی و ساعات آزاد شما جهت انجام کار دانشجویی، عدم مشروطی و گذراندن 30 واحد جهت دانشجویان کارشناسی و داشتن سنوات مجاز تحصیلی(کارشناسی و دکتری تا ترم 8 و ارشد تا ترم 4) می توانند نسبت به ثبت درخواست کار دانشجویی اقدام نمایید.راهنماي درخواست كار دانشجويي