لینک های ضروری
  بازدید : 1976
تاریخ انتشار : 2 آذر
ثبت نام در سامانه شهراد تمدید شد
مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد، مهلت ثبت نام در سامانه شهراد را تا روز جمعه 8 آذرماه تمدید کرد.

دانشجویان در ابتدای هر سال تحصیلی می توانند مدارک خود را در سامانه شهراد بارگذاری کرده و بعد از محاسبه امتیاز توسط کارشناسان این حوزه ، به فراخور امتیاز کسب شده از انواع مختلف تسهیلات بهره مند شوند.

کلیه افتخارات اعم از موفقیت های دوران دانش آموزی و دستاوردهای دوران دانشجویی در این طرح دیده شده است که می تواند دانشجویان را مشمول جوایز و تسهیلات مختلف کند.