لینک های ضروری
  بازدید : 672
تاریخ انتشار : 2 آذر
اطلاعیه ثبت و تحویل مدارک وام ضروری ویژه دکتری
دانشجویان متقاضی وام ویژه ضروری دکتری می توانند از تاریخ 02/ 09/98 لغایت 20/09/98 جهت ثبت نام در پورتال صندوق رفاه و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام نمایند .
       1-   ثبت درخواست وام مربوطه در پورتال صندوق رفاه الزامی می باشد.

2- وام ضروری ویژه دکتری 30،000،000 ریال (سه میلیون تومان) می باشد ودانشجویان دکتری واجد شرایط صرفا یکبار درطول تحصیل می توانند ازآن بهره مند شوند .

3-تکمیل فرم درخواست و تحویل آن به اداره رفاه دانشگاه الزامی است .

4- انتخاب هر رویداد در فرم درخواست، ملزم به ارائه فاکتور ویا مدارک مربوط به آن رویداد می باشد .(در ضمن مبلغ فاکتور می بایست سه میلیون ویا بیشتر باشد).

5- داشتن سند تعهد محضری جهت دریافت این وام ضروری می باشد .

اداره رفاه دانشجویان در خصوص پرداخت وام به متقاضیانی که مدارک خود را به طور کامل ارسال ننموده اند و یا در پورتال صندوق درخواست وام مربوطه را ثبت ننموده اند هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .

      در ضمن اعطای وام ومبلغ وام مشروط به تامین اعتبار لازم از طرف صندوق رفاه دانشجویان کشور خواهد بود و درخواست دانشجو تعهدی برای پرداخت قطعی وام برای اداره رفاه دانشجویان دانشگاه ایجاد نمی کند.                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                     اداره رفاه دانشگاه یزد 
فرم ثبت نام وام