لینک های ضروری
  بازدید : 560
تاریخ انتشار : 5 آذر
اطلاعیه وام شهریه (ویژه دانشجویان نوبت دوم )
دانشجویان نوبت دوم که متقاضی وام های دانشجویی می باشند لازم است پس از مطالعه دقیق مطالب زیر در پورتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانیhttp//:bp.swf.ir تا تاریخ 98/09/20 نسبت به ثبت نام وام شهریه اقدام نمایند .
تذکرات و توصیه های مهم:

ثبت درخواست وام شهریه حتما می بایست در پورتال صندوق رفاه به نشانی bp.swf.ir انجام گیرد در غیر صورت وام دانشجو تایید نمی شود .

1-    برای دریافت کلیه وام ها تحویل اصل تعهد محضری به اداره رفاه برای یکبار الزامی است.

ضمنا جهت اخذ تعهد محضری لازم است دانشجویان عزیز ضمن دریافت نمونه فرم از وب سایت دانشگاه یزد فرم را دانلود وبه همراه یک نفر ضامن(کارمندرسمی - پیمانی دولتی)و یاکارمندبازنشسته با(گواهی کسرازحقوق ) در یکی از دفترخانه های  سراسر کشور نسبت به اخد تعهد اقدام نمایند.

2-    دانشجویان نوبت دوم( شبانه)صرفاً امکان دریافت وام شهریه را دارند وایم وام به حساب شهریه دانشجویان واریز می شود

3- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری جهت ثبت نام وام نباید از مقاطع قبلی اقساط معوق وجریمه دیرکرد داشته باشند.

4-    دانشجویانی که از انواع وام های صندوق رفاه دانشجویان بهره مند می شوند لازم است بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی نسبت به تقسیط بدهی خود اقدام نمایند در غیر این صورت کل بدهی یکجا همراه با پرداخت جریمه تسویه حساب خواهد شد.

5-   به دانشجویان شاغل و بورسیه به هیچ عنوان وام تعلق نمی گیرد .

 6-      دانشجویان دارای سنوات مجاز از وام های مذکور بهره مند می گردند.

دانشجویان دکتری و کارشناسی ورودی مهر 95 به بعد و دانشجویان ارشد ورودی مهر 97 به بعد.

7-     تحویل سند تعهد وام ها به کارشناسان مربوطه الزامی است .

دانشجویان جهت تحویل مدارک :

       دانشجویان رشته های فنی  به آقای نجاتی(ساختمان فنی 2  اتاق 128)

دانشجویان رشته های علوم پایه ومنابع طبیعی به آقای دهقان (ساختمان علوم پایه )

دانشجویان رشته های علوم انسانی به آقای صفار (ساختمان آموزش علوم انسانی )

دانشجویان دانشکده معماری به اقای عباسی ( ساختمان مهتاب )

 

اداره رفاه دانشجویان در خصوص پرداخت وام به متقاضیانی که مدارک خود را به طور کامل ارسال ننموده اند هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .در ضمن اعطای وام ومبلغ وام مشروط به تامین اعتبار لازم از طرف صندوق رفاه دانشجویان کشور خواهد بود ودرخواست دانشجو تعهدی برای پرداخت قطعی وام برای اداره رفاه دانشجویان دانشگاه ایجاد نمی کند.

                                                                                                                                                                                                                                                                      اداره رفاه دانشجویی
فرم تعهد محضری