لینک های ضروری
  بازدید : 663
تاریخ انتشار : 27 آذر
اطلاعیه شروع زمان ارزشــیابی مدیران از مرئوسین
بدین‌وسیله به اطلاع همکاران محترم می‌رساند دور اول فرآیند ارزشیابی عملکرد در سال جاری، مطابق جدول ذیل و از طریق سامانه ارزشیابی به نشانی: Evaluation.yazd.ac.ir انجام می‌گیرد.

هفته

نوع ارزشیابی

روز و تاریخ شروع

روز و تاریخ پایان

اول

خودارزشیابی، ارزشیابی از همکار، ارزشیابی از مافوق

شنبه 1398/09/30

جمعه  1398/10/6

دوم

ارزشیابی مدیران از مرئوسین

شنبه  1398/10/7

شنبه  1398/10/13

 

 

 

 

نکات مورد توجه:

1-لازم است قبل از تکمیل پرسش‌نامه، راهنمای موجود در سامانه مطالعه و مطابق آن عمل شود.

2-امکان دسترسی به پرسش‌نامه‌ها در هفته دوم برای سایر افراد (به جز مدیران) مقدور نیست.

3-ارزشیابی عملکرد با شناخت کافی از نحوه انجام وظایف، رفتار و نتایج کار افراد صورت گیرد تا منجر به کاهش اعتبار/کسر نمره نهایی از ارزیاب نگردد.

4- امتیازهای خیلی خوب، عالی و ضعیف (نیازمند تلاش بیشتر)، با ارائه دلایل متقن و مستدل در سامانه ثبت شود، زیرا دلایل در کمیته ارزشیابی بررسی و در صورت مغایرت با عملکرد واقعی، موجب کاهش اعتبار و کسر نمره نهایی ارزیاب می‌شود.

5- در صورت مشارکت ناقص (3 نمره) و عدم مشارکت (10نمره)، از نمره نهایی افراد کسر خواهد شد.

6-مدیران هیأت‌علمی در فرایند مذکور در نقش ارزشیابی‌کننده هستند و سایر کارمندان و مدیران غیر‌هیأت‌علمی در دو نقش ارزشیابی‌شونده و ارزشیابی‌کننده هستند.    
  
7- ارزیابی مدیران بلافصل بخش بسیار مهمی از نمره ارزشیابی کارکنان را تشکیل می‌دهد، لذا به منظور عدم تضییع حقوق افراد، لازم است مدیران در این امر مهم مشارکت کامل داشته باشند.

8- در صورت عدم توانایی و دانش انجام کار با رایانه، فرد می‌تواند به مدیریت طرح و برنامه مراجعه تا نسبت به انجام ارزشیابی الکترونیکی برای وی اقدام شود.

9-منوی تماس با ما در سامانه ارزشیابی برای پاسخگویی به سوالات احتمالی در اختیار شما است.

10-مهلت‌ زمانی تعیین شده به هیچ وجه قابل تمدید نیست، بنابراین لطفاً در موعد مقرر نسبت به تکمیل پرسش‌نامه‌ها اقدام شود.
                                                                                                                                                                                                                                    مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری