لینک های ضروری
  بازدید : 1833
تاریخ انتشار : 7 بهمن
اطلاعیه تمدید ثبت نام برای پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی 1398
بدینوسیله به اطلاع علاقه مندان به تحصیل در رشته های تحصیلی پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی 1398 می رساند دانشگاه یزد در رشته های ذیل از متقاضیان ثبت نام به عمل می آورد.
داوطلبان می توانند ضمن مشخص نمودن رشته خود با همراه داشتن مدارک ار تاریخ 30 آذرماه تا 15 بهمن ماه به اداره پذیرش دانشگاه یزد واقع در ساختمان احمدی روشن مراجعه نمایند. تمدید ثبت نام برای پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی1398