لینک های ضروری
  بازدید : 1163
تاریخ انتشار : 9 دي
اطلاعیه دایره امتحانات دانشگاه یزد در خصوص برگزاری امتحانات پایان ترم دروس مشترک نیم سال اول 99-1398
لیست دروس ، روز، تاریخ ، ساعت و م حل برگزاری امتحانات پایان ترم دروس مشترک نیم سال اول 99-1398 و نیز آیین‌نامه مربوطه آن برای اطلاع دانشجویان اعلام شد.
لازم به ذکر است که دانشجویان گرامی می بایست فایل پیوست را به دقت ملاحظه کنند.اطلاعیه دایره امتحانات دانشگاه یزد در خصوص برگزاری امتحانات پایان ترم دروس مشترک نیم سال اول 99-1398