لینک های ضروری
  بازدید : 803
تاریخ انتشار : 22 دي
اطلاعیه درخواست انتقال همراه با تغییر رشته
قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته
دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته می توانند در فاصله زمانی دوشنبه 23 دی ماه تا یکشنبه 6 بهمن ماه به کارشناس اداره آموزش پردیس / دانشکده خود مراجعه نمایند. اطلاعیه انتقال توام با تغییر رشته